Parafie, w których będzie odbywać się modlitwa.
Zakony, klasztory.
Miejsca modlity takie jak: hospicja, zakłady karne, szpitale, przydrożne krzyże, kaplice
Modlitwy w domach, rodzinach.
Parafie, w których będzie odbywać się modlitwa.
Zakony, klasztory.
Miejsca modlity takie jak: hospicja, zakłady karne, szpitale, przydrożne krzyże, kaplice
Modlitwy w domach, rodzinach.